آقای مقدسی

02122807070


سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل کارشناسی کارگردانی در سال 1366
فارغ التحصیل کارشنایی مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی در سال 1373
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی در سال 1376
گذراندن دوره های تخصصی تحقیقات بازار،تحقیق و توسعه،مدیریت و مهندسی فروش،مدیریت بازاریابی،برندینگ و برندسازی و مدیریت آن،سیستمهای تضمین کیفیت ایزو و دوره های ممیزی آن
سوابق آموزشی
مدرس دانشگاه های آزاد یزد،اراک،شهر ری به مدت 7 سال ( 1376-1383)
مدرس دوره های سمینارهای آموزشی بازاریابی ، فروش ، برندینگ
سوابق فرهنگی اجتماعی
عضو هیئت موسس و هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از ابتدا تا کنون (1374-1394)
مدیر عامل دوره اول هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
همکاری با ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک به عنوان نویسنده و مترجم (1373-1383)
سوابق صنعتی
کارشناس- سرپرستی قسمتهای انبار – رنگرزی – آزماشگاه کنترل کیفیت معاونت سالن ریسندگی و کارخانجات پشمبافی افشار یزد (1371-1375)
رئیس سالن ریسندگی کارخانجات ناز نخ قزوین (1376)
مدیر تحقیق و توسعه کارخانجات چیت سازی تهران (بافکار)(1377-1380)
مدیر تولید کارخانجات ریسندگی نابریس قزوین (1381)
کارشناس فروش ، کارشناس پس از فروش ، کارشناس مهندسی فروش ، مدیر فروش و مدیر بازرگانی داخلی گروه صنعتی نیکو ابهر (1382-1392)
عضو هیات مدیره شرکتهای نابریس ، ابهر نسج ، بژار (1382-1389)
در حال حاضر
مشاور اجرایی شرکت بین المللی جهانگردی آیتو در امور نمایشگاههای تخصصی (از 1392 تا کنون)
مشاور اجرایی و فروش آژانس تبلیغاتی (از سال 1392 تا کنون)
عضو هیات مدیره و مدیر شرکت ماژان بهین ره آورد دارای نمایندگی ماشین آلات نساجی و بازرگانی الیاف و نخ (از سال 1392 تا کنون)
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت منسوجات بی بافت بانو فرین آرا عرضه کننده مستقیم منسوجات نبافته اسپان لس و نمایندگی فروش اسپان باند و تولیدات محصولات پائین دستی مرتبط شامل دستمال های مرطوب و ….
مشاور اجرایی شرکت پاکنام بی بافت پارس (از سال 1392 تا کنون)

آقای مقدسی

02122807070


سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل کارشناسی کارگردانی در سال 1366
فارغ التحصیل کارشنایی مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی در سال 1373
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی در سال 1376
گذراندن دوره های تخصصی تحقیقات بازار،تحقیق و توسعه،مدیریت و مهندسی فروش،مدیریت بازاریابی،برندینگ و برندسازی و مدیریت آن،سیستمهای تضمین کیفیت ایزو و دوره های ممیزی آن
سوابق آموزشی
مدرس دانشگاه های آزاد یزد،اراک،شهر ری به مدت 7 سال ( 1376-1383)
مدرس دوره های سمینارهای آموزشی بازاریابی ، فروش ، برندینگ
سوابق فرهنگی اجتماعی
عضو هیئت موسس و هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از ابتدا تا کنون (1374-1394)
مدیر عامل دوره اول هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
همکاری با ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک به عنوان نویسنده و مترجم (1373-1383)
سوابق صنعتی
کارشناس- سرپرستی قسمتهای انبار – رنگرزی – آزماشگاه کنترل کیفیت معاونت سالن ریسندگی و کارخانجات پشمبافی افشار یزد (1371-1375)
رئیس سالن ریسندگی کارخانجات ناز نخ قزوین (1376)
مدیر تحقیق و توسعه کارخانجات چیت سازی تهران (بافکار)(1377-1380)
مدیر تولید کارخانجات ریسندگی نابریس قزوین (1381)
کارشناس فروش ، کارشناس پس از فروش ، کارشناس مهندسی فروش ، مدیر فروش و مدیر بازرگانی داخلی گروه صنعتی نیکو ابهر (1382-1392)
عضو هیات مدیره شرکتهای نابریس ، ابهر نسج ، بژار (1382-1389)
در حال حاضر
مشاور اجرایی شرکت بین المللی جهانگردی آیتو در امور نمایشگاههای تخصصی (از 1392 تا کنون)
مشاور اجرایی و فروش آژانس تبلیغاتی (از سال 1392 تا کنون)
عضو هیات مدیره و مدیر شرکت ماژان بهین ره آورد دارای نمایندگی ماشین آلات نساجی و بازرگانی الیاف و نخ (از سال 1392 تا کنون)
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت منسوجات بی بافت بانو فرین آرا عرضه کننده مستقیم منسوجات نبافته اسپان لس و نمایندگی فروش اسپان باند و تولیدات محصولات پائین دستی مرتبط شامل دستمال های مرطوب و ….
مشاور اجرایی شرکت پاکنام بی بافت پارس (از سال 1392 تا کنون)