ژوئن 19, 2017

منسوجات بی بافت

محصولات NON-WOVEN (منسوجات بی بافت) عبارت از منسوجاتی هستند که مستقیما از الیاف جدا از هم بوجود می آیند. به این صورت که الیاف به صورت […]